Kế hoạch giải stress

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Xem: 3580 | Cật nhập: 8/20/2019 4:16:15 PM | RSS

Thời gian này, công việc vẫn nhiều vô kể, có điều doanh số bán hàng khá thấp nên mọi người phải cố gắng.

Để mọi người có tinh thần làm việc và tăng cường doanh số bán hàng, chúng ta nên có 1 kế hoạch ăn chơi nhảy nhót gì đó. Ai có kế hay thì cứ chia sẻ.

Kinh phí chia đều, riêng kế nào được chọn, người đề xuất sẽ được free.

Nếu kế nào hay mà hiệu quả, anh chịu 50%.