Danh sách website chưa cấu hình

[ Điểm đánh giá5/5 ]7 người đã bình chọn
Đã xem: 1789 | Cật nhập lần cuối: 8/20/2019 4:46:29 PM | RSS

Dear mọi người

Như đã thông báo trong cuộc họp công ty, đây là danh sách các web gần như bị bỏ quên, mỗi người chọn cho mình 01 trang web, chúng ta sẽ cấu hình web trong thời gian từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 12/09/2015, chúng ta công bố website đạt được tiêu chí cao nhất vào ngày 14/09/2015 và bắt đầu kế hoạch marketing cho nhân viên vào ngày 15/09/2015.

  1. lamwebsitegiare.com > norank
  2. choixanh.com.vn > 12 261 318
  3. thueweb.org > 17 650 235
  4. webgiathap.com > norank
  5. 123web.us > norank
  6. thietkewebmanguonmo.com > norank

Mỗi nhân viên kinh doanh chọn 01 trang web (06 nhân viên sale chọn 1 người 1 trang) và cấu hình đúng tiêu chuẩn SEO. Mỗi nhân viên để lại tên và trang web bạn chọn.