Hỗ trợ nhân viên kĩ thuật

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2592 | Cật nhập: 9/16/2018 4:16:15 PM | RSS

Công ty ra chính sách mới cho nhân viên kĩ thuật như sau: Mỗi tháng nhân viên kĩ thuật sẽ được công ty hỗ trợ 1 hợp đồng nhằm nâng cao khả năng giao tiếp với khách hàng và tăng thêm thu nhập.