Đối thoại Chồi Xanh

Mọi nhân viên có quyền thắc mắc về quyền lợi của mình, tuy nhiên, vì 1000 lý do, nên nhân viên đó "bấm bụng" không nói ra và cũng không hỏi ai. Cứ đặt câu hỏi vào đây, anh hứa sẽ trả lời.

Các bạn không cần phải điền tên người hỏi nếu nó nhạy cảm.

 • Thư riêng gửi cho mr Đạt

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 1/15/2021 4:16:15 PM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 3 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 1/15/2021 4:16:15 PM

  Số người đã xem : 3654

  Lần xem cuối cùng : 1/16/2021 5:25:19 AM

  ...xem chi tiết

 • Về cung cách phục vụ của nhân viên

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 1/15/2021 4:16:15 PM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 4 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 1/15/2021 4:16:15 PM

  Số người đã xem : 3764

  Lần xem cuối cùng : 1/16/2021 5:25:31 AM

  ...xem chi tiết

 • Về sản phẩm và chất lượng sản phẩm

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 1/15/2021 4:16:15 PM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 9 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 1/15/2021 4:16:15 PM

  Số người đã xem : 3837

  Lần xem cuối cùng : 1/16/2021 5:25:34 AM

  ...xem chi tiết

 • Về chính sách chung của công ty

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 1/15/2021 4:16:15 PM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 6 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 1/15/2021 4:16:15 PM

  Số người đã xem : 3633

  Lần xem cuối cùng : 1/16/2021 5:25:29 AM

  ...xem chi tiết