Về cung cách phục vụ của nhân viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]4 người đã bình chọn
Xem: 2980 | Cật nhập: 8/20/2019 4:16:15 PM | RSS

Các bạn thấy 1 nhân viên nào đó phục vụ khách hàng không tốt mà không nói trực tiếp được, các bạn cứ ghi vào đây, chúng ta cùng giúp đỡ nhân viên đó vượt qua những khó khăn để phục vụ tốt hơn khách hàng của chúng ta.