Khóc

KhócKhócKhi người đàn ông cũng phải khóc giống như ai...

Chuyên xử phạt những nhân viên vi phạm nội quy. Ai phát hiện vi phạt, cứ add vào đây, chỉ cần 2 người đồng ý là phạt. Khả năng chúng ta chỉ quan tâm đến vi phạm không bị trừ lương, vì đây là "nền tảng" của quỹ ăn chơi nhảy nhót.

Mức phạt không trừ lương (Tự nguyện nộp tiền mặt), đừng để cuối tháng tiếp tân chuyển qua là phạt gấp 2 lần.

Vi phạm ai cũng bị phạt, kể cả anh,. Mức phạt vi phạm là như nhau.

 • Không đeo thẻ nhân viên
 • Không mang giày, bỏ áo vào quẩn (nam)
 • Đi trễ 5 phút, sau 5 phút là trừ lương
 • Quên mang thẻ vào cửa
 • Và một số cái chưa nghĩ ra, mọi người cứ ý kiến...
 • Người xấu việc xấu

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 4/21/2021 12:16:15 AM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 3 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 4/21/2021 12:16:15 AM

  Số người đã xem : 4062

  Lần xem cuối cùng : 4/21/2021 1:41:45 AM

  ...xem chi tiết

 • Nên phạt những gì

  Nhật ký nhân viên Chồi Xanh Media 4/21/2021 12:16:15 AM
  [ Điểm đánh giá 5/5 ] 8 người đã bình chọn

  Lần sửa sau cùng : 4/21/2021 12:16:15 AM

  Số người đã xem : 3733

  Lần xem cuối cùng : 4/21/2021 1:41:51 AM

  ...xem chi tiết