Các bạn thân mến,

Chúng ta cùng đến văn phòng, cùng phục vụ khách hàng và nhận những quyền lợi nhất định. Tại Chồi Xanh, ý kiến của các bạn đều được xem xét, và chúng ta có thể đưa ra những quyết định trên số đông (Hiển nhiên ròi).

Thông thuờng nhất, một quan điểm bảo vệ doanh nghiệp thì sẽ đi ngược với quyền lợi nhân viên, ai cũng muốn 1 quyết định có lợi cho mình, Nhằm dung hòa các yếu tố đó, chúng tôi đưa ra 1 chuyên mục đặc biệt chỉ dành cho nhân viên Chồi Xanh cùng bàn luận chính sách của công ty.

Tôi xin nhắc lại, mọi ý kiến của các bạn được ghi nhân, các chính sách của chúng ta được xây dựng để phát triển bền vũng.

Các bạn hãy đưa ra ý kiến và quan điểm của mình.

Tại Chồi Xanh, mọi chính sách là áp dụng chung, không phât biệt bạn là người của phòng kinh doanh hay kỹ thuật, bạn là trưởng nhóm hay trưởng phòng.

Bạn cũng sẽ không bị ai thù ghét hay cô lập vì đưa ra 1 ý kiến trái chiều.

Hãy lên tiếng, để chúng ta cùng xây dựng 1 tổ chức tốt hơn.